Szkoda rzeczowa

Dopłaty do odszkodowań

EuCO dopłaca pieniądze do otrzymanego z OC sprawcy odszkodowania za szkody rzeczowe.

Jeśli inny kierowca w wyniku wypadku uszkodził Twój samochód, a Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło odszkodowanie na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu naprawy, prawdopodobnie nie otrzymałeś wszystkich należnych Ci pieniędzy.

Osoby dochodzące należnego odszkodowania  w przypadku szkód rzeczowych skazane są często na kosztorysy i wyliczenia przygotowywane przez pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, lub osób działających na ich zlecenie. Niejasne przeliczniki, oraz niezrozumiałe dla klienta procedury stosowane przy szacowaniu szkody mogą zmylić każdego.
Zaniżanie wypłacanego odszkodowania zdarza się w tego typu sytuacjach niezwykle często.

Przy przekazaniu tego typu sprawy Agentowi EUCO  proponujemy Naszym Klientom oprócz pełnej obsługi prawnej także:

  • pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,
  • ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu motoryzacji wpisanych na listy biegłych sądowych,
  • ocenę handlowego ubytku wartości pojazdu,
  • wyliczenie utraconych dochodów i utraconych korzyści, gdy przedmiot był narzędziem pracy

rozbitek_

www.euco.pl
stat4u