Szkoda osobowa

   Pomagamy w uzyskaniu należnego odszkodowania po wypadku od towarzystw ubezpieczeniowych. Uzyskujemy odszkodowania po wypadkach komunikacyjnych,przy pracy,
w gospodarstwie rolniczym. W szczególności zaś specjalizujemy się w dochodzeniu

ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY OSOBOWE takich jak:

1.odszkodowania za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, cierpienie fizyczne i psychiczne po wypadku
2.renty powypadkowe dla osoby poszkodowanej
3. odszkodowania, renty i zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby w wypadku
4.odszkodowania za utratę dochodów na skutek wypadku oraz kosztów przygotowania do nowego zawodu
5. odszkodowania za koszty leczenia,w tym zaliczki na poczet kosztów leczenia
6.odszkodowania za zniszczone w wyniku wypadku mienie

Głównym powodem naszego istnienia jest fakt, że towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają należne odszkodowania tylko w nielicznych przypadkach i dlatego znacznie korzystniej jest skorzystać z pomocy profesjonalistów, niż dochodzić odszkodowania samodzielnie.
W naszym codziennym działaniu kierujemy sie wyłącznym dobrem poszkodowanych a nasz główny cel to uzyskać jak największe odszkodowanie za wypadek.

www.euco.pl
stat4u